آگهی مناقصه خرید 16 قلم قطعات یدکی دیزل مرلیس

18:51:26 - 1396/04/25

آگـهی مـنـاقــصه

 

              شرکت آب وبرق کیش تصمیم دارد نسبت به خرید 16 قلم قطعات یدکی دیزل مرلیس به مشخصات مندرج در فهرست زیر اقدام نماید .

             نظر به مراتب فوق ، شرکتهای واجد صلاحیت می توانند نسبت به ارسال پاکت محتوی پیشنهاد کامل فنی  شامل ( مدارک نمایندگی از سازندگان اصلی ، گواهی صلاحیت از مراجع معتبر ، مدارک اصالت و مبداء کالا ، مستندات سوابق تامین قطعات مشابه ، مشخصات فنی و کشور سازنده قطعات پیشنهادی و .......) همراه با پاکت دربسته جداگانه محتوی  پیشنهاد مالی خود  متضمن نازلترین  قیمت  ممکن  و  زمان  تحویل مناسب را حداکثر تا تاریخ 1396/5/10 به امور بازرگانی  شرکت آب وبرق کیش واقع در جزیره کیش ارسال دارند .

 

 

                                                                                                                              امــور بازرگانی