پروژه های در دست اقدام

10:49:49 - 1394/01/18

     - نصب و راه اندازی آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 10000 متر مکعب در روز