سیستم روشنایی و صاعقه گیر سایت تولید آب و برق شرکت به مرحله تست نهایی رسید

14:02:59 - 1396/12/20

مهندس زمانی معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت  در مصاحبه با روابط عمومی شرکت آب و برق کیش در این خصوص گفت :با توجه به  کمبود روشنایی محیطی و بمنظور افزایش ضریب ایمنی دربرابر صاعقه در سایت تولید آب و برق شرکت ،پروژه طراحی و احداث سیستم روشنایی و صاعقه گیر در سایت نیروگاه مورد بحث  قرار گرفت و پس از طرح در  هئیت مدیره و أخذ موافقت أعضاء محترم و دستور مقام محترم مدیریت عامل  وبا  برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار ونیز  انعقاد قرار داد ،پروژه آغاز گردید.
وی در ادامه افزود:تمامی  جانمایی ، طراحی ونظارت بر اجرای پروژه  سیستم روشنایی و صاعقه گیر با تکیه بر دانش فنی پرسنل و تلاش همکاران این معاونت پیگیری گردید که هم اکنون با پیشرفت ٩٥ درصدی کار و نصب کلیه تجهیزات ایمنی و روشنایی به مرحله تست نهایی رسید .
وی  همچنین تعداد برج های  25 متری روشنایی را 14 عدد  وشامل (١٥٦ پرژکتور ٤٠٠ وات )و همچنین هفت سیستم صاعقه گیر با درجه حفاظتی یک   اعلام کرد که طی چند روزآینده با پایان مرحله تست نهایی ،جهت بهره برداری به صورت موقت تحویل شرکت خواهد شد
از مزایای این پروژه باید افزایش ضریب ایمنی و حفاظت مخازن سوخت در برابر صاعقه،ایمن شدن تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و همچنین فراهم نمودن روشنایی مورد نیاز برای بهر ه برداران و گرو ه های  تعمیراتی نام برد