آگهی مزایده بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه شرکت آب وبرق کیش با تمام امکانات

15:59:01 - 1397/02/01