آگهی مناقصه 97/6حمل گازوئیل (بدون ظرف) ازمبادی تحویل بندر عباس ویا المهدی به جزیره کیش(نوبت دوم)

8:50:18 - 1397/07/29