اطلاعیه تکمیلی
احتراما به استحضار کیشوندان گرامی می رساند از ساعت 16:30 سه شنبه مورخه 22/11/1398 مشکلات پیش آمده برای آب رسانی به مناطق دامون , ششصد دستگاه , پنجاه دستگاه , هرمز , المپیک , گلدیس و مجموعه مسکونی شرکت آب و برق مرتفع و پس از شستشو و ضد عفونی کردن خطوط

احتراما به استحضار کیشوندان گرامی می رساند از ساعت 16:30  سه شنبه مورخه 22/11/1398  مشکلات پیش آمده برای آب رسانی به مناطق دامون , ششصد دستگاه , پنجاه دستگاه , هرمز , المپیک , گلدیس و مجموعه مسکونی شرکت آب و برق مرتفع و پس از شستشو و ضد عفونی کردن خطوط انتقال آب از ساعت 19 روز سه شنبه مورخه 22/11/1398    آب شرب سالم و بهداشتی با تائید مسئولین شبکه بهداشت جزیره کیش وارد شبکه آب مناطق مذکور گردید.