برگزاری مناقصه خرید 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل  44 دستگاه  بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه  کوپلر  AIS و   یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه  باطری شارژر 110 ولت
      شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل  44 دستگاه  بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه  کوپلر  AIS و   یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه  باطری شارژر 110 ولت بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید .

 .                                       

 

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  20/99 (نوبت دوم)

 

 

          شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل  44 دستگاه  بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه  کوپلر  AIS و   یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه  باطری شارژر 110 ولت بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید .

 

مهلت و محل دریافت اسناد  :

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه   با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز چهارشنبه مورخ 99/10/24  لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/11/01  با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند .

 

 

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 14  روز شنبه  مورخ  99/11/11 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

 

 

 

زمان  و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/11/13  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بلامانع است .

 

نکات قابل توجه :

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است .
  2. شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

 

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه :

دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 95465-79416

                     تلفن  :   3 و 44424880 (076) ، فاکس :   44423818 (076)

تهران : شهرک غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پلاک 17 ، طبقه 3 ، واحد 6

                تلفکس  : 22076157 (021 )

 

کات مالی : 9 صبح مورخ 26/7/