مناقصه انجام عملیات اورهال توربین و ژنراتور واحد یک گازی مدل   GEF6 شرکت اب و برق کیش

                                                          بسمه تعالی

شرکت  آب و برق کیش در نظر دارد انجام عملیات اورهال توربین و ژنراتور واحد یک گازی مدل   GEF6 این شرکت را از طریق مناقصه عمومی و طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید

 

مهلت و نحوه خرید اسناد :

از صبح روز شنبه مورخ 99/5/4 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/5/11 با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110 بانک انصار شعبه مستقل کیش به کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش و نیز همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه معتبر

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات و محل تحویل :

حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/5/20 فرصت تحویل پاکت های دربسته به دفتر مرکزی شرکت و یا دفتر تهران می باشد

زمان م محل گشایش پاکت :

پاکت های پیشنهادات ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 99/5/22 در محل دفتر مرکزی شرکت گشوده خواهند شد.

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار بر عهده برنده مناقصه می باشد
  2. شرکت آب و برق در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

 

 

دفتر مرکزی ششرکت : جزیره کیش، بلوار تهران، سایت شرکت آب و برق، ساختمان اداری ، امور بازرگانی

تلفن: 07644424880

دفتر تهران: شهرک غرب،ذ بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک 17 طبقه 3 واحد 6

تلفن: 02122076157