مناقصه خرید 3000 کنتور آلتراسونیک (نوبت دوم)99/4/29

    بسمه تعالی

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد تعداد 3000 دستگاه کنتور التراسونیک آب شرب با سایز یک دوم اینچ خود را از طریق مناقصه تامین نماید

شرایط :

1. کنتورها حتما میبایست ساخت ایران باشند

2. مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه از صبح روز یکشنبه مورخ 99/4/29لغایت ساعت 14 روزیک شنبه مورخ 99/5/5با ارائه اصل کارت ملی ، معرفی نامه معتبر و اصل فیش واریزی 

3. هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110 بانک انصار شعبه مستقل کیش به کد 4110 به نام شرکت اب و برق کیش

4.مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 روزیک شنبه مورخ 99/5/19(تحویل به محل دریافت اسناد مناقصه)

5. زمان بازگشایی پاکت های مناقصه ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/5/21در دفتر مرکزی شرکت آب و برق کیش واقع در جزیره کیش، سایت شرکت آب و برق

7. شرکت اب و برق کیش در تایید یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

8. حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت ها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بلا مانع می باشد

دفتر مرکزی: جزیره کیش، بلوار ایران، سایت شرکت اب و برق کیش - تلفن 07644424880

دفتر تهران : شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک17، طبقه 3 واحد 6 - تلفن 02122076157