مناقصه واگذاری پروژه تعویض خط لوله 500 به پیمانکار واجد شرایط
واگذاری پروژه تعویض خط لوله انتقال آب شرب واقع در میدان ملل جزیره کیش به پیمانکار واجد شرایط از سوی شرکت آب و برق کیش

آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  6/99

 

 

          شرکت آب و برق کیش در نظر دارد انجام عملیات پروژه تعویض خط لوله 500  واقع در میدان ملل و بلوار تهران در جزیره کیش بشرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار  نماید .

 

مهلت و محل دریافت اسناد  :

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز سه شنبه مورخ 1/7/1399  لغایت ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 8/7/1399  با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند .

 

 

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 14  روز سه شنبه مورخ  15/7/1399 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

 

 

 

زمان  و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 16/7/1399  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بلامانع است .

 

نکات قابل توجه :

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است .
  2. شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

 

 

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه :

دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 95465-79416

                     تلفن  :   3 و 44424880 (076) ، فاکس :   44423818 (076)

تهران : شهرک غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پلاک 17 ، طبقه 3 ، واحد 6

                تلفکس  : 22076157 (021 )