اخبار و تازه ها

اطلاعیه تکمیلیاحتراما به استحضار کیشوندان گرامی می رساند از ساعت 16:30 سه شنبه مورخه 22/11/1398 مشکلات پیش آمده برای آب رسانی به مناطق دامون , ششصد دستگاه , پنجاه دستگاه , هرمز , المپیک , گلدیس و مجموعه مسکونی شرکت آب و برق مرتفع و پس از شستشو و ضد عفونی کردن خطوط

اطلاعیه"*'* مهمبدین وسیله به اطلاع کیشوندان محترم میرساند بعلت شکستگی خط لوله آب شهری در منطقه میدان ملل و نفوذ آب های سطحی ناشی از بارندگی روزهای قبل به شبکه آب شهری در مناطق...