رفع خاموشی های حاصل از شرایط جوی در کمترین زمان ممکن صورت گرفت

  • روابط عمومی شرکت
  • فروردین ماه 1403

به همت همکاران شرکت آب و برق کیش؛
رفع خاموشی های حاصل از شرایط جوی در کمترین زمان ممکن صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، با اعلام هشدارهای هواشناسی مبنی بر وقوع طوفان و بارش های تند در کیش جلسه مدیریت بحران شرکت آب و برق کیش برگزار شد.
بنابراین گزارش، با توجه به شرایط حاضر اکیپ های تخصصی شرکت آب و برق کیش پس از شروع باران و تندباد در بامداد 28 فروردین 1403 با دریافت اولین گزارش های حوادث به سرعت در محل حادثه حضور یافته و نسبت به رفع خاموشی های به وجود آمده اقدام کردند.
با توجه به اینکه بیشتر حوادث گزارش شده مربوط به نفوذ آب در کابل های برق و افتادن درختان بر روی خطوط برق بوده که موجب  پارگی کابل ها و قطع برق در برخی نواحی شده بود. آسیب های به وجود آمده با تلاش و همت همکاران به سرعت مدیریت شده و در کمترین زمان نسبت به رفع خاموشی ها اقدام شد.
همچنین در حال حاضر قطعی خطوط 20 کیلوولت و قطعی برق عمده شبکه فشار ضعیف برطرف شده است و تک خاموشی های باقی مانده توسط همکاران که در محل های اعلام شده حضور دارند در اسرع وقت برطرف خواهد شد.