بازدید سرپرست عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش از شرکت آب و برق

  • روابط عمومی شرکت
  • خرداد سال ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، در تاریخ پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳، امین میرزایی سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش از شرکت آب و برق کیش بازدید به عمل آورد.

در این بازدید اقدامات صورت گرفته شده جهت تولید و توزیع پایدار برق در جزیره کیش مورد بررسی قرار گرفت.