به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، معاون تولید برق در رابطه با انجام تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی این شرکت عنوان کرد: هر سال و بعد از گذراندن پیک بار در تابستان، اورهال یا تعمیرات اساسی واحدها آغاز می‌شود تا در تابستان سال آینده بتوان از حداکثر ظرفیت واحدها استفاده کرد.
وی افزود: این تعمیرات از نیمه دوم سال شروع می‌شود و تا قبل از پیک بار تابستان سال آینده به پایان می‌رسد. 
مهندس مهدی توسل ادامه داد: خوشبختانه امسال تعمیرات بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته شده پیش رفت و کار تعمیر واحد 4 به‌عنوان آخرین واحد در حال پایان یافتن است.


وی اظهار داشت: همانطور که می‌دانید سوخت اصلی واحدهای نیروگاه شرکت، گاز است اما متأسفانه به‌دلیل عدم تحویل میزان مطلوب سوخت گاز ناچاریم جهت تأمین و جلوگیری از کمبود برق کیشوندان از سوخت گازوئیل استفاده کنیم.
معاون تولید برق شرکت آب و برق کیش ادامه داد: سوخت گازوئیل تعداد تعمیرات را تقریباً دوبرابر بیشتر می‌کند و منجر به استهلاک قطعات و آلودگی‌های زیست محیطی می‌شود.


وی بیان داشت: انتظار می‌رود که نیروگاه کیش همچون نیروگاه سرزمین اصلی از سوخت گاز بتواند استفاده کند که این امر مستلزم اتصال خط لوله جدید به خط هفتم سراسری جهت تأمین گاز نیروگاه‌هاست.
توسل گفت: امیدورایم تا آخر اردیبهشت سوخت گاز مورد نیاز واحدها از این طریق تأمین شود در غیر این‌صورت می‌بایست در ایام پیک بار تابستان روزانه بیش از یک میلیون لیتر گازوئیل استفاده کرد که مشکلات خاص خودش را دارد.