برخورد خودرو با تیر چراغ برق عامل خاموشی فاز 3 صنعتی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، بامداد امروز چهارشنبه 24 فروردین 1401 حوالی ساعت 1:30 بامداد یک دستگاه خودروی سواری در محدوده ورودی خیابان فاز 3 صنعتی با تیر خطوط شبکه هوایی این شرکت برخورد می‌کند.
متأسفانه در این حادثه خودروی سواری آتش می‌گیرد و دو تیر شبکه توزیع برق سقوط می‌کند و برق منطقه فاز صنعتی قطع می‌شود.
بعد از وقوع حادثه پرسنل شرکت آب و برق در محل حاضر و کار تعمیرات آغاز می‌شود و تا این لحظه تعمرات به‌طور پیوسته همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود حوالی ساعت 12 ظهر منطقه برق‌دار گردد.