به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، صبح امروز پس از وقوع اولین زمین لرزه در جزیره کیش، جلسه ستاد بحران در شرکت آب و برق کیش با فوریت تشکیل شد.
بدین منظور و بر اساس گزارش مسئولین ذیربط در حوزه‌های تولید و توزیع آب و برق هیچگونه خسارتی به بخش‌های مختلف این شرکت وارد نشده است و به قوت و پایداری در حال خدمات‌رسانی می‌باشد. 

همچنین حسب ضرورت مقرر گردید نیروهای عملیاتی طی 24 ساعت آینده به‌صورت کامل در آماده باش قرار داشته باشند و در این خصوص به کیشوندان خدمات رسانی نمایند.