تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.