تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.