نام شرکت: آب و برق کیش

 

نوع شرکت: سهامی خاص

 

موضوع شرکت: تامین آب شرب و تولید نیروی برق ، انتقال ، توزیع و فروش آنها به طور کلی و جزئی
 

شماره ثبت: 78705
 

تاریخ ثبت: 1369/01/05
 

شناسه ملی: 10101235435
 

آدرس قانونی: جزیره کیش–خیابان سعدی
 

صندوق پستی: 79415/139
 

تلفن: 44070000-076.         

 

اتفاقات برق: ۱۲۱.         

 

اتفاقات آب: ۱۲۲
 

نمابر: 44422874-076
 

پست الکترونیکی: info@kwpco.ir