به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، در ساعت 17:30 روز یکشنبه 13 آذر 1401 بعد از اعلام دیسپاچینگ برق مبنی بر خاموشی در بخشی از مشاعات و تعدادی از غرفه‌های بازار پانیذ و هایپرمارکت، تیم عملیات و اتفاقات به سرعت به محل اعزام گردید.

بعد از بررسی کارشناسان و انجام تست‌های مورد نظر، مشخص گردید یکی از ترانس‌های واقع در پست برق مربوطه دچار مشکل شده و نیاز به تعویض دارد. 

ترانس 20 کیلو ولت در سریع‌ترین زمان ممکن با ترانس معیوب تعویض گردید و در ساعت 1 بامداد منطقه مورد نظر برق دار گردید.

در سال‌های گذشته چنین اتفاقاتی باعث ناپایداری برق شبکه و خاموشی مناطق گسترده‌تری از جزیره می‌شد که با اقداماتی که در طی یک سال گذشته انجام شد، از اثرگذاری بر دیگر مناطق جلوگیری و آسیب کمتری به شبکه وارد می شود.