مناقصات و مزایدات

شناسایی تولید کنندگان کربنات سدیم 97%

فراخاون شناسایی تولید کنندگانداخلی کربنات سدیم سبک 97% جهت فراوری آب شرب

تاریخ ارسال مدارک حداکثر تا تاریخ 99/4/31

فراخوان شناسایی تولید کنندگان کربنات سدیم سبک 97% به مقدار 40 تن جهت فرآوری آب شرب توسط شرکت آب و برق کیش

فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی پرکلرین

شناسایی تولید کنندگان داخلی پرکلرین با خلوص 65تا70 درصد درجه غذایی

ارسال مدارک حداکثر تا تاریخ 99/4/31

شرکت آب و برق کیش جهت تامین 40 تن پرکلرین با درجه غذایی 65 تا 70 درصد از تولید کنندگان داخلی از طریق مناقصه دعوت به همکاری می نماید

مناقصه واگذاری پروژه تعویض خط لوله 500 به پیمانکار واجد شرایط

مهلت خرید اسناد از تاریخ 99/07/01 الی ساعت 14 مورخ 99/07/08

مهلت ارسال پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 مورخ 99/07/15

واگذاری پروژه تعویض خط لوله انتقال آب شرب واقع در میدان ملل جزیره کیش به پیمانکار واجد شرایط از سوی شرکت آب و برق کیش

مناقصه خرید تعداد 12 عدد پره مرحله سوم توربین گازی

خرید اسناد مناقصه از صبح روز شنبه مورخ99/7/12  لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/7/19

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14  روز  چهارشنبه مورخ  99/7/30

    شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 12 عدد پره مرحله سوم توربین گازی GEF6 به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه  از طریق مناقصه عمومی از شرکت واجد شرایط اقدام  نماید .

خرید یک دستگاه الکترو موتور پمپ فشار قوی ساخت ایران

خرید اسناد مناقصه ، از صبح روز شنبه مورخ12/7/1399 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 19/7/1399

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 28/7/1399

برگزاری مناقصه خرید یک دستگاه الکترو موتور پمپ فشار قوی ساخت ایران بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه جهت آب شیرین کن اسمز معکوس RO 5500 m3/day شرکت آب و برق کیش